OSP Sucha Beskidzka Błądzonka Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Błądzonka


W 1925 roku, na wzór istniejących jednostek w Suchej i Makowie Podhalańskim powołano do działalności na osiedlu Błądzonka Ochotniczą Straż Pożarną. Do najaktywniejszych strażaków w tamtych latach należeli: Antoni Kysiak - Kierownik Szkoły, Franciszek Żmija, Paweł Chowaniec, Czesław Hejny i Andrzej Chudyba.
Niestety nie zachowały się z tamtego okresu żadne dokumenty, zaginione w trakcie zawieruchy II Wojny Światowej, jedynym potwierdzeniem powołania i działalności Jednostki OSP , oprócz przekazów ustnych, jest Kronika Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 na ul. Błądzonka, w której natrafiono na taki oto zapis „ W roku 1933, za pozwoleniem władz szkolnych, wybudowano na podwórzu szkolnym Remizę Strażacką ".

02 marca 1958 roku, w prywatnym domu p. Józefa Kurka w osiedlu Knapiki, odbyło się zebranie środowiskowe najbardziej aktywnych mieszkańców Błądzonki. Na tym zebraniu reaktywowano działalność Jednostki OSP Błądzonka, wówczas to akces wstąpienia w szeregi Straży Pożarnej zgłosiło 25-ciu ochotników, którzy stali się jej członkami.
Podczas zebrania założycielskiego wybrany został Zarząd OSP w składzie:
Prezes Honorowy – Zygmunt Stoch - Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej
Komendant – Bolesław Hulbój
Z-ca Komendanta Andrzej Hudyba
Skarbnik – Michał Balcer
Sekretarz – Józef Kurek
Gospodarz – Józef Bańdura
Członkowie Zarządu - Jan Kanty Lenart/Franciszek Paleczny/Władysław Kyś / Stanisław Gryga.
W tym samym roku , została wybudowana drewniana Remiza na działce, w osiedlu Pykówka , przekazanej przez p. Józefa Bańdurę, strażacy przy budowie pracowali społecznie, a także przekazali materiały budowlane, szczególnie drewno. Poświęcenie Remizy nastąpiło podczas Uroczystości Dożynkowych we wrześniu 1958 r. Pierwszymi sponsorami Jednostki OSP Błądzonka była Kolejowa Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej, która nieodpłatnie przekazała : 8 kombinezonów ochronnych, 6 odcinków węża tłocznego ( parcianego ) W-52, 2 sikawki ręczne 4-ro kołowe ( jedna dwu-tłokowa) oraz syrenę elektryczną.
Pierwszym pojazdem strażackim był zaprzęg konny, który udostępniali Członkowie OSP.
Remiza służyła nie tylko strażakom, odbywały się w niej zebrania Koła Gospodyń Wiejskich, różnego rodzaju szkolenia mieszkańców osiedla Błądzonka oraz Festyny Ludowe z których dochód przeznaczony był na działalność organizacyjno – ratowniczą Jednostki OSP.

W 1963 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła I miejsce w Zawodach Sportowo Pożarniczych w województwie krakowskim. Z biegiem czasu Jednostka OSP wzbogacała się o nowocześniejszy sprzęt przeciw-pożarowy, w 1964 r. zakupiono samochód Dodge z zamontowaną motopompą. W 1968 r. zastąpił go samochód ciężarowy GAS-51 zakupiony od Jednostki Wojskowej.
W 1973 r. podjęto decyzję o budowie Domu Strażaka z prawdziwego zdarzenia, za fundusze zgromadzone od ofiarodawców zakupiono w osiedlu Lenartówka 14-to arową działkę. Przy dużej pomocy Władz Lokalnych i w czynie społecznym mieszkańców Strażnica została zbudowana i oddana do użytku w 1976 r. budynek Remizy składał się z dwóch boksów garażowych oraz sali widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym. W tym samym roku posiadany sam. GAS 51 zamieniono na podobny, lecz nowszy i w lepszym stanie technicznym,

w 1982 r. Jednostka OSP otrzymała na wyposażenie samochód Żuk GLM, a w 1989 samochód Star 266 GBA, który w 2006 r. został karosowany (nowa nadbudowa pożarnicza) za kwotę 120 tys. złotych. W 1995 r. decyzją Komendanta Głównego PSP Jednostka OSP Sucha Beskidzka-Błądzonka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
W 1998 r. podczas Uroczystości z okazji 40-lecia działalności Jednostka OSP została odznaczona Brązowym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Z biegiem upływającego czasu, dzięki pomocy i przychylności Władz Gminy oraz Państwowej Straży Pożarnej pozyskiwano nowy sprzęt p-poż. oraz inne wyposażenie potrzebne do dalszej działalności. W latach 2007 -2008 budynek Remizy został gruntownie odnowiony.

W 2008 r. Jednostka OSP obchodziła 50-lecie reaktywacji , podczas tej uroczystości została uhonorowana Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa".

W 2009 r. wycofano z gotowości bojowej sam. Żuk GLM, a pozyskano decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP sam. GLM marki Mercedes Benz 290GD (rocznik 1993).
Przez cały czas swojego istnienia, Jednostka OSP Błądzonka czynnie i aktywnie uczestniczyła w akcjach ratowniczych na terenie powiatu suskiego a także w sąsiednich województwach. Najbardziej aktywni strażacy w tym okresie to: dh Andrzej Chowaniec / dh Józef Bańdura / dh Adam Pyka / dh Ludwik Steczek / dh Edward Bańdura / dh Kazimierz Starowicz i inni.
Do najważniejszych akcji ratowniczych należały: dwukrotne gaszenie pożaru domu p. W. Danka na Błądzonce ( 1960r. ), gaszenie pożaru lasów koło Olkusza i Raciborza ( 1992 r. ), powódź na Błądzonce ( 1999 r. ), powódź w Makowie Podhalańskim ( 2001 r. ), powódź w Suchej Beskidzkiej ( 2005 r. ), gaszenie bardzo dużego pożaru 5-ciu budynków przy ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej ( 2010 r.), trzy fale powodziowe ( maj, czerwiec, wrzesień ) na terenie miasta Sucha Beskidzka ( 2010 r. ).
Od 2001 r. w budynku Remizy OSP działa świetlica-siłownia, która sukcesywnie jest wyposażana w nowy sprzęt sportowy, dzięki przychylności Władz Gminy w Suchej Beskidzkiej.

Najcześciej czytane na naszej stronie